Mi RIPAMO od sreće što se bliži praznik, ali u Bačkoj Palanci ova reč asocira ljude na neku drugu radnju. Šta znači kad neko ripa, ovog ponedeljka pita A BE leksikOn!

Novinari: Jovana Jović, Vanja Joksimović, Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Kamera: Jovana Đorđević, Sonja Urošević
Montaža: Sonja Urošević
Muzika: Invisible – Vibe Tracks

Ripa (nesvršen glagol) – 1. skače uvis; 2. skače u nešto; 3. naliće.

Izvor: Timočki dijalekatski rečnik – Jakša Dinić – Institut za srpski jezik SANU – 2008.