Počistili smo kuću, sve LAŠTI, a A BE leksikOn proverava u Somboru, Kraljevu i Nišu šta znači ta reč 😀

Novinari: Sonja Urošević, Jovana Đorđević, Kristina Joksimović, Elizabeta Antanasijević
Kamera:  Sonja Urošević, Jovana Đorđević
Montaža: Sonja Urošević
Muzika: Invisible – Vibe Tracks

Izvori: Srpski dijalektološki zbornik 57 – Crnotravski rečnik – Radosav Stojanović – SANU I Institut za srpski jezik SANU – 2010. i Timočki dijalekatski rečnik – Jakša Dinić – Institut za srpski jezik SANU – 2008.